Ga naar de inhoud

Welkom

Welkom op mijn site beeldend-therapeut.nl

Mijn naam is Anita Donkers, Beeldend Therapeut.

Met beeldende materialen, zoals verf, klei en krijt kan ik hulp bieden bij sociale, emotionele en psychische problemen.

Wanneer het moeilijk is om in woorden uit te drukken wat je bedoeld, kan Beeldende Therapie uitkomst bieden. Het laat je zien hoe je handelt en waarom. Je leert hier door te ervaren in plaats van door te praten.

Je hoeft niet vaardig te zijn met beeldende materialen. Het gaat immers om het doen, om het ervaren. Het gaat niet om het resultaat.

Download flyer