Ga naar de inhoud

Beeldende Therapie

Beeldende therapie is een ervaringsgerichte therapievorm, waarbij gebruik gemaakt wordt van diverse beeldende materialen. Je kunt daarbij onder andere denken aan verf, krijt, klei en nog diverse andere materialen. De nadruk ligt op het doen en ervaren, minder op het praten. De keuze voor materiaal, techniek of opdracht worden zorgvuldig afgestemd op ieders individuele hulpvraag. In het beeldend werk worden kwaliteiten en valkuilen zichtbaar, tastbaar en concreet gemaakt.

Beeldende Therapie biedt de mogelijkheid om te ervaren en gevoelens tot expressie te brengen. Er worden woorden gekoppeld aan hetgeen zichtbaar wordt, waardoor er meer duidelijkheid komt en meer structuur. Dit zorgt voor bewustwording, geeft nieuwe inzichten en de mogelijkheid om nieuwe vaardigheden aan te leren. Samen gaan we op zoek naar creatieve oplossingen en wordt de vertaalslag naar het dagelijks leven gemaakt.

Samen gaan we op een creatieve manier op zoek naar een behandelvorm die het best aansluit bij je hulpvraag, ook wanneer een diagnose niet duidelijk te stellen is. Beeldende Therapie maakt dat zichtbaar en tastbaar wat moeilijk is om onder woorden te brengen of dat wat zich onder de woorden schuil houdt. Door op een handelende manier bezig te zijn met beeldende materialen zoals bijvoorbeeld verf, krijt, klei en andere materialen, worden patronen zichtbaar en voelbaar.

Op deze manier krijgt je beter zicht op jezelf en groeit je zelfvertrouwen. Je leert grenzen ervaren en aangeven. Het helpt je weer te leven naar je eigen waarden. Verwerkingsprocessen worden mogelijk, nieuwe gedragspatronen kunnen uitgeprobeerd worden.

Voor Beeldende Therapie heb je geen creatieve talenten nodig. Het gaat om het proces, het ervaren, niet om het resultaat. De manier waarop je met het materiaal omgaat en aan je werkstuk bezig bent, zegt iets over jou en jouw verhaal. Dat gegeven is belangrijker dan het resultaat. De werkstukken hebben een blijvend karakter. Je kunt ze loslaten, wegleggen, terugkijken en ervaren hoe het is om het anders te doen.

Voor Beeldende Therapie is geen verwijzing nodig. Het is een op zichzelf staande behandeling. Maar het kan ook een heel goede aanvulling zijn op gesprekken met een andere hulpverlener.