Ga naar de inhoud

Vergoedingen

Beeldende Therapie wordt door diverse zorgverzekeraars gedeeltelijk vergoed, via de aanvullende verzekering, onder alternatieve zorg.
Kijk op de zorgwijzer www.zorgwijzer.nl/vergoeding/vaktherapie hoe de regelingen voor uw verzekering zijn, of neem contact op met uw zorgverzekeraar voor meer informatie.
Om zoveel mogelijk vergoedingsmogelijkheden te bieden, ben ik aangesloten bij de beroepsverenigingen FVB, NFG en RBCZ

In sommige gevallen kan Beeldende Therapie onderdeel zijn van reeds gestarte behandeling bij een psycholoog of psychotherapeut. In overleg met je behandelaar kan Beeldende Therapie dan worden opgenomen in het Zorgprestatiemodel. Beeldende Therapie wordt dan in de meeste gevallen geheel vergoed.

Wanneer er sprake is van werk gerelateerde problemen, zijn er mogelijkheden tot vergoeding door de werkgever of bedrijfsarts.